Kiropraktik

Hvad er kiropraktik?

 

Kiropraktoren er specialist i diagnosticering, behandling og forebyggelse af forstyrrelser i kroppens led og muskler og deres påvirkning af nervesystemet. Nedsat eller ukorrekt funktion af specielt rygsøjle og bækken kan irritere led, muskler og nerver, som kontrollerer vores holdning og bevægelse. Irritation af kroppens led, muskler og nerver kan forårsages af skader, mangel på motion, forløftninger, gentaget ensidigt arbejde, gigt, dårlig holdning og/eller stress.

 

Kiropraktorens mål er at finde årsagen til lidelsen og genvinde normal eller optimal ledbevægelighed og funktion, og ikke kun kortvarig smertelindring.

 

Man kan henvende sig direkte til en kiropraktor uden henvisning fra egen læge eller speciallæge.

 

Siden 1992 har kiropraktorerne været autoriserede af Sundhedsstyrelsen og Den Offentlige Sygesikring samt sygeforsikringen "Danmark" yder tilskud til behandling hos kiropraktoren.

 

Kiropraktorens uddannelse

I dag uddannes kiropraktorerne på Syddansk Universitet, Odense. Kiropraktoren har gennemgået en 5-årig kandidatuddannelse på universitetet og en 1-årig klinisk turnusuddannelse før autorisation kan opnås. Læs mere på www.sdu.dk under uddannelse - klinisk biomekanik.

 

Kiropraktikkens oprindelse

Ordet kiropraktik er af græsk oprindelse og betyder "behandling med hænderne". Kiropraktisk behandling har været kendt i årtusinder i en lang række kulturer som en del af folkemedicinen.

 

Den moderne kiropraktiske behandling blev imidlertid først grundlagt i 1895 af Daniel David Palmer, der ud fra egne erfaringer med behandlingen oprettede den første kiropraktorklinik. Allerede i 1897 etablerede han den første kiropraktor-læreanstalt i Davenport i staten Iowa, USA.

 

Den første kiropraktor I Danmark åbnede sin klinik i København i 1920. I dag er der ca. 550 kiropraktorer I Danmark.

 

På verdensplan er der nu cirka 55.000 kiropraktorer, hvoraf hovedparten er hjemmehørende i USA.

 

 

 

 

 

Hos kiropraktoren

 

Forundersøgelse:

Ved det første besøg hos kiropraktoren vil du blive bedt om, at udfylde et spørgeskema vedrørende dit problem/henvendelse. Inde hos kiropraktoren vil der blive foretaget en grundig sygehistorie og klinisk undersøgelse med udgangspunkt i dit udfyldte spørgeskema. Vurderer kiropraktoren, at der er indikation herfor, foretages der en røntgenundersøgelse.

 

Den kliniske undersøgelse indeholder følgende punkter:

 

1 Inspektion

Kiropraktoren vil observere patienten med hovedvægten på en holdningsanalyse af hele kroppen.

 

2 Funktionsanalyse

Kiropraktoren vil fokusere på området for en eventuel dysfunktion ved at foretage en aktiv og passiv bevægelse af kroppens led og muskler. Klassiske ortopædiske tests indgår som en del af kiropraktorens undersøgelse.

 

3 Palpation

Palpationens formål er at identificere den smertefremkaldende struktur (sene, muskel, knogle, led med mere). Herefter foretages ved hjælp af ledpalpation en præcis og specifik bevægelseundersøgelse af den lokale bevægelighed af rygsøjlen, arm eller ben.

 

4 Neurologisk undersøgelse

Her vil kiropraktoren foretage en aktiv muskeltest i relation til det kliniske problem, en undersøgelse af følesansen i området, samt en vurdering af reflekserne på arme og ben. Yderligere kan der, om påkrævet, suppleres med en undersøgelse af kranienerverne, ligesom andre specielle kliniske undersøgelsesmetoder kan være nødvendige.

 

5 Supplerende undersøgelser

Kan eksempelvis være blodtryksmåling i forbindelse med undersøgelse af en hovedpinepatient, stetoskopi af lungerne ved brystsmerter eller rectal undersøgelse ved svære diskusprolapssymptomer.

 

6 Røntgenundersøgelse

Kiropraktoren har direkte adgang til at foretage en røntgenundersøgelse af patienten. Det er kiropraktoren der vurderer om det er indikation for røntgenundersøgelse. Formålet med den billeddiagnostiske undersøgelse er primært at udelukke kontraindikationer for kiropraktisk behandling. Kiropraktoren vil for eksempel altid foretage en røntgenundersøgelse hvis der under sygehistorien og undersøgelsen opstår mistanke om et brud på knoglerne eller sygdom i knoglerne såsom kræft.

 

Diagnosen stilles nu på baggrund af sygehistorie, klinisk undersøgelse og eventuelt røntgenundersøgelse. Efter forundersøgelsen udarbejder kiropraktoren en rapport, der indeholder undersøgelsesfund, røntgenbilleder og beskrivelse (hvis fortaget), diagnose, forslag til behandling og evt. behandlingsplan samt anbefalinger til forebyggende tiltag.

 

2. besøg

Gennemgang af rapport med fund fra forundersøgelsen og hvis patienten giver samtykke igangsættes behandlingen normalt ved 2. besøg.

 

Har patienten en lidelse, der ikke egner sig til behandling hos kiropraktor, vil patienten blive henvist til egen læge. Der vil til tider være behov for en kombination af lægelig og kiropraktisk behandling. I disse tilfælde vil kiropraktoren naturligvis også henvise til lægelig behandling.

Anbefalet behandling
Gennemgang af kiropraktisk behandlingsplan

Carøe Kiropraktik

Holte Midtpunkt 23. 3d

2840 Holte

Tlf. 4542 2522

E-mail: reception@olecaroe.dk

Åbningstider

Mandag:   7 - 11   samt 14 - 17

Tirsdag:    7 - 11

Onsdag:   7 - 11    samt 14 - 17

Torsdag:  7 - 11

Fredag:    7 - 11

Persondata

politik

Rapportér en utilsigtet hændelse som patient eller pårørene